Terugblik: deelname aan Grenzeloos2014

Op 27 maart vonden in Groningen in het  kader van het congres Grenzeloos2014  verschillende workshops plaats.

Grenzeloos2014 werd georganiseerd door het SNN (samenwerkingsverband Noord-Nederland) en overige partnerorganisaties. Het is een grensoverschrijdend event waarbij innovaties en duurzame economische groei centraal staan. Tot de doelgroep behoren innovatieve MKB-ondernemers uit zowel Nederland als Duitsland.

In een gespreksronde ging dagvoorzitter Lars Gutheil van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) met gesprekspartners in op de grensoverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, overheids- en onderzoeksinstanties. Uit de gesprekken bleek dat het hierbij niet voldoende is om alleen contacten te leggen, maar er moeten ook tastbare successen worden geboekt. De taal is hierbij een barrière die overwonnen moet worden.

Workshop automotive
Een van mijn vakgebieden als vertaalster Duits-Nederlands is de auto-industrie. Daarom nam ik deel aan de workshop “Automotive – op zoek naar verrassend D-NL innovatiepotentieel” van de Kamer van Koophandel en Automotive Nordwest. In deze workshop werden antwoorden gezocht op vragen als: Welke innovaties zijn gewenst? Maar ook: Welke bijdrage kan men zelf leveren aan innovaties op het gebied van automotive?

Workshop windenergie
Bij de tweede workshop van de dag stond windenergie centraal. De workshop “Windenergie; dort gibt es keine Grenze!” (Windenergie kent geen grens!) werd georganiseerd door Groningen Seaports en Orange Blue Terminals. Offshore-windenergie vormt een sterke economische factor en er worden veel windparken gepland. Eemshaven biedt hiervoor optimale mogelijkheden en is klaar voor de toekomst. De terminal van Orange Blue Terminals beschikt onder meer over een goede ligging (in de buurt van windparken), zogenaamd heavy lift equipment, voldoende diep water en er zijn geen nautische obstakels zoals bruggen. In samenwerking met Duitsland vullen verschillende havens elkaar uitstekend aan. Windenergie is dan ook de energie voor een grensoverschrijdende toekomst!

Kortom: Grenzeloos2014 is een inspirerend en leerrijk event dat inzicht biedt in kansen en uitdagingen bij een Nederlands-Duitse samenwerking.

Door: Hendrika Müller