Zertifizierte ProfessionalitätGecertificeerde professionaliteit

proz_logo

Zertifizierte Professionalität

September 2013 habe ich die Proz Certified PRO-Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen.

ProZ.com ist die führende Webseite für Dolmetsch- und Übersetzungsjobs. Nicht weniger als 300.000 Übersetzer und Übersetzungsbüros präsentieren hier ihre Dienste. Aufträge werden entweder über das Übersetzerverzeichnis und die Nutzerprofilseiten oder durch öffentliche Ausschreibungen vergeben.

Proz.com bietet mehr
Das Übersetzungsportal ist mehr als eine Jobbörse. Kunden können Feedback hinterlassen, es finden Treffen statt und man kann Fragen zu Terminologie oder Software stellen. In den fachspezifischen Foren kann man sich mit Kollegen austauschen.

Certified PRO-Zertifizierung
Auf Proz.com kann man sich zertifizieren lassen und so Mitglied des „Certified PRO„-Netzwerks werden. Während jeder Übersetzer ein normales Proz-Profil anlegen kann, besteht das Certified PRO-Netzwerk ausschließlich aus sorgfältig geprüften professionellen Übersetzern.

Zertifizierungsvoraussetzungen
Die Voraussetzungen für eine Aufnahme in das Certified PRO-Netzwerk sind:

Übersetzungsvermögen (konform der europäischen Qualitätsnorm für Übersetzungsdienstleistungen, EN 15038),
geschäftliche Zuverlässigkeit und
soziales Engagement in der Gemeinschaft.

Besuchen Sie Proz.com und lernen Sie mich und dieses Übersetzungsportal kennen!

Autorin: Hendrika Müllerproz_logo
Gecertificeerde professionaliteit

In september 2013 heb ik de Proz Certified PRO-certificering succesvol afgesloten.

Proz.com is een wereldwijd toonaangevende website voor tolk- en vertaalopdrachten. Maar liefst 300.000 vertalers en vertaalbureaus presenteren hier hun diensten. Opdrachten worden via het vertalersbestand of de vertalersprofielen uitbesteed of er vindt een aanbestedingsprocedure via uitschrijving plaats.

Proz.com biedt meer
Het vertalersportaal is meer dan alleen een database voor vertalers en vertaalopdrachten. Klanten kunnen feedback achterlaten over de aangeboden diensten, er vinden bijeenkomsten plaats en men kan vragen stellen over terminologie en software. Een belangrijk onderdeel van de site zijn bovendien de forums, waar vertalers met collega’s kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Certified PRO-certificering
Op Proz.com kunnen vertalers zich laten certificeren en zo lid van met “Certified PRO”-netwerk worden. In tegenstelling tot een normaal Proz-profiel (dat door elke vertaler kan worden aangemaakt), bestaat het Certified PRO-netwerk uitsluitend uit zorgvuldig geselecteerde professionele vertalers.

Voorwaarden voor de certificering
De voorwaarden voor deelname aan het Certified PRO-netwerk zijn:

professionaliteit op het gebied van vertalen (conform EN 15038, het Europese kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus),
zakelijke betrouwbaarheid en
sociale betrokkenheid bij de vertalersbranche.

Bezoek nu Proz.com en leer mij en dit vertalersportaal kennen.

Door: Hendrika Müller